Pikku-Huopalahden padon purku ja puistosuunnitelmat ovat taas hieman täsmentyneet ja koneistossa etenemässä. Padon purkamisen ja puiston uudelleenrakentamisen veroton hinta on nyt n. 900 000 euroa. Tämän myötä haitalliset tulva vähenevät, eikä uomaa uhkaa umpeenkasvu. Koko Pikku-Huopalahden alue sekä Kauppalanpuiston alaosa muuttuu reilusti paremmin virtaavaksi ja siis merkittävästi paremmaksi ympäristöksi taimenelle. Jotta tähän päästään, pitää padonpurkamisen ja tämän nyt käsiteltävän yläpuoleisen yli 500 metrin matkalla toteuttaa laajoja kunnostuksia. Niitä tosin ei vielä ole mitenkään suunniteltu.

Kaupunkiympäristölautakunta
31/5.11.2019

”Puistosuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 820 000 euroa, 70 euroa/m² (alv 0 %). Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä noin 90 000 euroa, 100 euroa/m² (alv 0 %).

Puistosuunnitelman vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa (alv 0 %). Katusuunnitelman vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 2 500 euroa (alv 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 03 Muut investoinnit / Ranta-alueiden kunnostus.

Kadun ja puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan taloussuunnitelmaehdotuksessa vuodelle 2022 alkaen.”

Aiheesta lisää: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-003653/kylk-2019-31/?fbclid=IwAR09UOeWPkfJP8Y8fg2Mmky73eB5TQcTCtyZS5zEVUwILZa9k2rtT43IKzA