Haaganpuro – puron solinaa keskellä kaupunkia

Suomen urbaaneimpana taimenpuronakin tunnettu Haaganpuro virtaa mereen Helsingin Pikku-Huopalahdessa. Puron vajaan 11 neliökilometrin valuma-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Helsingissä, puron pääuoman saadessa alkunsa Maununnevan alueelta Kaarelassa. Pääuomaa runsasvetisempi sivuhaara, eli runsaista lähteistään tunnettu Maunulanpuro, alkaa puolestaan Maunulan Suursuolta ja yhtyy pääuomaan Maunulan uurnalehdon portilla. Toinen merkittävä sivuhaara pääuomaan yhtyy Helsingin Keskuspuistossa. Tämä Kivihaan haarana tunnettu puro saa alkunsa Ilmalasta. Haaganpuron valuma-alueella sijaitsevista yksittäisistä arvokkaiksi luokitelluista luonto- ja lintukohteista merkittävimpiä ovat ehkä Pakilanpuiston korpi, Kivihaan metsä, Suursuon linnoituskalliot sekä Maunulan pähkinäpensaslehto.

Haaganpuro on erityisen tunnettu taimenistaan. Puron taimenkanta on osa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua Suomenlahden kantaa ja siten purossa syntyneitä poikasista lähtee vuosittain syönnösvaellukselle Itämereen. Osa Haaganpuron taimenista taas viettää koko ikänsä purossa. Yksilöiden eriävä vaelluskäyttäytyminen on osa taimenkannan selviytymisstrategiaa ja siksi purossa koko ikänsä elävä yksilö on yhtälailla tärkeä puron uhanalaiselle taimenkannalle kuin merivaelluksen tekevä kala. Taimenten eteen purolla on tehty paljon työtä viranomaisvoimin, mutta erityisesti vapaaehtoisten järjestämillä talkoilla.

Haaganpurossa elää taimenten lisäksi monia muitakin virtavesilajeja. Talvella virtapaikkojen sulissa talvehtii koskikaroja ja kesäisin veden pinnalla voi nähdä kiitävän luisturin, eli pienen vetiäisiin kuuluvan oranssiselkäisen luteen, tai sinisenä hohtavan neidonkorennon. Koskien kiviä ovat vedenlaadun parannuttua vallanneet näkinsammaleet. Muuttoaikaan keväällä ja syksyllä purolla saattavat viivähtää myös virtavästäräkki ja kuningaskalastaja. Saukkokaan ei ole purolla tavaton vieras. Paitsi virtavesilajeille, puro on merkittävä vedenlähteenä myös ympäröivän luonnon muulle lajistolle.

Kaupunkipurolla on myös ongelmansa. Haaganpuro, kuten muutkin kaupunkipurot, ottaa vastaan ympäröivän asutuksen aiheuttamia päästöjä. Valuma-alueen sadevesiviemärit johtavat suoraan puroon, ja niiden kautta uomaan päätyy niin koirien jätöksiä, moottoriöljyä kuin hiekoitushiekkaakin – kaikki vedenlaadun ja puroluonnon kannalta haitallisia aineita. Tavanomaisia ovat myös jätevesiviemärien ylivuodot, rakennustyömaiden lietepäästöt ja niin edelleen. Virtavesiluonnon kannalta merkittävä haitta ovat myös erilaiset vaellusesteet, joilla tarkoitetaan purouomaan tehtyjä rakenteita, jotka paitsi haittaavat tai estävät vesieliöiden kulkua, aiheuttavat myös muita ongelmia puroluonnolle. Haaganpurosta vaellusesteitä löytyy niin patojen, väärin asennettujen tierumpujen kuin uoman pitkien jyrkkien putkitustenkin muodossa. Vaellusesteiden osalta tilanne ei ehkä tulevaisuudessa ole kuitenkaan yhtä synkkä, koska niiden poistamiseksi on jo otettu suuria askelia. Ensimmäinen pato purosta on jo poistettu ja seuraava, puron suulla Pikku-Huopalahdessa sijaitseva pato, muuttuu lähitulevaisuudessa tekokoskeksi.