Helsingin kaupunki on kunnostanut Haaganpuron alajuoksun Pikku Huopalahdessa villitaimenen nousun edellytyksien parantamiseksi. Samalla Tilkanniityn puistoalue sai uuden viihtyisän ilmeen, ja puiston kulkureittejä ja valaistusta parannettiin. Työmaa-alueen aidat puretaan ennen juhannusta.

Kalojen elinolosuhteet ovat jo parantuneet

Haaganpuro on erittäin uhanalaiseksi luokitellun Suomenlahden taimenen elinaluetta. Kunnostustöillä halutaan parantaa muun muassa taimenen elinolosuhteita. Samalla myös puron alajuoksun tulvanhallinta paranee.

Padon purkamisen ja uuden purouoman rakentamiset vaikutukset kalastoon ovat olleet monipuolisen myönteiset, kertoo Vaelluskala ry:n kalatalousasiantuntija ja väitöskirjatutkija Henrik Kettunen. Kunnostustoimien vaikutusalue on noin 800 metriä ylävirtaan.

”Varovaisena arviona taimenien määrä on kaksinkertaistunut Pikku Huopalahden alueella. Samalla olosuhteet ovat parantuneet myös muille lajeille. Esimerkiksi kolmipiikki ei päässyt nousemaan merestä puroon padon vuoksi, mutta nyt havaittiin tuhansia kolmipiikkejä. Kuoreita havaittiin kutemassa purossa toista tuhatta”, Kettunen kertoo.

Lue artikkeli täältä: https://www.hel.fi/fi/uutiset/haaganpuron-alajuoksun-kunnostus-valmistuu-juhannukseksi