Pikku-Huopalahden padon purku ✅2023-06-22T10:40:07+03:00

Pikku-Huopalahden padon purku 2022

”Suunnittelualue sijaitsee Pikku-Huopalahden pohjoisosassa Tilkanniityn viheralueella ja Tilkantorin katualueella. Haaganpuron suulle on 1990-luvulla rakennettu pato, joka hankaloittaa kalaston ja pieneliöstön nousua puroon sekä aiheuttaa liettymistä ja tulvimista sen alaosassa.
Suunnitelma perustuu vuonna 2017 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jossa arvioitiin erilaisia vaihtoehtoja Haaganpuron alajuoksun parantamiseksi kalaston ja tulvanhallinnan kannalta. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto, jossa puron alaosuus rakennetaan luonnonmukaisena ratkaisuna uuteen paikkaan.
Nykyinen patorakenne ja betonisilta puretaan ja käytöstä poistuva uomaosuus täytetään. Uusi luonnonmukainen purouoma rakennetaan nykyisen uoman länsipuolelle maaston alavimpaan kohtaan. Puron yli rakennetaan uusi silta ja reitistö linjataan kulkemaan sen kautta. Rannan oleskelualue kunnostetaan.”

Padon purku etenee

Heti vapun 2022 jälkeen puron alaosalle perustetaan työmaa-alue, joka aidataan. Uoman alaosan rakennustyöt tulevat näillä näkymin kestämään kesän yli. Uusi uoma laitetaan menemään vierestä. Pikku-Huopalahden alueen nykyinen n. 500 metrin pituinen seisovan veden alue tulee muuttumaan virtaavaksi puroksi. Lopullisen uomansiirron ajankohtaa ei vielä osata sanoa. Uoman umpeenkasvun ja tulvimisen ongelmat poistuvat rakentamisen myötä. Puroluonnolle ja taimenille uudistus on erittäin myönteinen asia!

Ennen-jälkeen kuva, jossa ilmakuvan päälle lisätty suunnitelmaluonnos uudesta uomasta

EnnenEnnen

Ennen-jälkeen kuva, jossa aktiivien visio tulevasta uomasta

EnnenEnnen

Kuvia ongelmallisesta padosta

Artikkeleita ja kuvia Pikkuhuopalahden hankkeen edistymisestä

Go to Top