Pikkuhuopalahden padon purku2021-11-16T13:37:03+03:00

Pikku-Huopalahden padon purku 2018->

”Suunnittelualue sijaitsee Pikku-Huopalahden pohjoisosassa Tilkanniityn viheralueella ja Tilkantorin katualueella. Haaganpuron suulle on 1990-luvulla rakennettu pato, joka hankaloittaa kalaston ja pieneliöstön nousua puroon sekä aiheuttaa liettymistä ja tulvimista sen alaosassa.
Suunnitelma perustuu vuonna 2017 valmistuneeseen yleissuunnitelmaan, jossa arvioitiin erilaisia vaihtoehtoja Haaganpuron alajuoksun parantamiseksi kalaston ja tulvanhallinnan kannalta. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto, jossa puron alaosuus rakennetaan luonnonmukaisena ratkaisuna uuteen paikkaan.
Nykyinen patorakenne ja betonisilta puretaan ja käytöstä poistuva uomaosuus täytetään. Uusi luonnonmukainen purouoma rakennetaan nykyisen uoman länsipuolelle maaston alavimpaan kohtaan. Puron yli rakennetaan uusi silta ja reitistö linjataan kulkemaan sen kautta. Rannan oleskelualue kunnostetaan.”

Artikkeleita ja kuvia Pikkuhuopalahden hankkeen edistymisestä

Go to Top