Huopalahdenportti 2023-2028

Mannerheimintien varrelle, Pikku-Huopalahden viereen on luvassa uusi asuinalue. Valtuusto hyväksyi 19.1.2022 Huopalahdenportin asemakaavan. Pikku-Huopalahden taakse, Mannerheimintien ja Vihdintien varteen suunnitellaan uutta kaupunginosaa jopa 2500 asukkaalle.
Alueella virtaavassa Haaganpurossa elää luontainen taimenkanta. Puroa aiotaan jatkaa avouomana nykyistä pidemmälle, mikä parantaa puroluonnon sekä uhanalaisten taimenten olosuhteita.

Artikkeleita ja kuvia Pikkuhuopalahdenportin vaikutuksista Haaganpuroon