Järvilohen elvyttämisessä kriittinen Kuurnan voimalaitoksen alue on uutisten mukaan valotaiteilijan valaisema. Valoinstallaatiolla halutaan ehkäistä salakalastusta, ja edistää tietoisuutta järvilohen elvyttämisen mahdollisuuksista. Haaganpurolla salakalastus ei ole ongelma. Haaganpuron valuma-alueella taimenen elvyttämisen haasteet liittyvät pikemminkin putkeen, hiekkaan ja hulevesiin.

Hämeenlinnanväylän alittava putki on Haaganpuron taimenille merkittävä (totaalinen) vaelluseste. Kalojen nousemista ei ainakaan ole saatu koskaan varmuudella varmistettua. Putken betoniputkiosuuden kaltevuuden takia virrannopeudet on putken ylemmällä puoliskolla ovat liian suuret (1,5-3 m/s), vähän virtaamasta riippuen. Jos taimenille saisi nousumahdollisuutta edistettyä, ja kalat pääsisivät nousemaan putkesta läpi, ylemmille 10 km:n puro-osuuksille, esim. asentamalla putkeen kevytrakenteisia virranohjaimia, voisi taimenkanta muutamassa vuodessa helposti karkean arvion mukaan viisinkertaistua.

Käytiin eilen ottamassa muutamat astetta värikylläisemmät kuvat tästä Hämeenlinnanväylän alittavasta putkesta. Ajateltiin Haaganpuro-porukalla jatkaa putkeen liittyvää valokuvadokumentointia ja koostaa aiheesta kuvagalleria. Johonkin kuviin mielellään haluttaisiin myös ihmisiä. Yksi ajatus oli sekin että jos saataisiin aiheesta myös stillkuvia vastaavia videoita. Siihen tarvittaisiin tehokkaita led-valoja. Tällaista virittelyä tällä kertaa. Katsotaan mihin tämä vielä johtaa.

ps. Mikään ei tietenkään estä kuvaamasta tarvittaessa myös puron luonnollisempia koskiosuuksia vastaavalla tyylillä, jos sellaista haluaa. Pitänee kokeilla sitäkin.