Tulvapiikki on heittänyt Hämeenlinnanväylän putkesta Kauppalanpuistoon uusia hiekkoja. Kauppalanpuiston kutusoraikkojen ylläpitotarpeet eivät ole poustuneet. Kutusoraikkouomien kavennuksilla ja säädöillä parannetaan toimenpiteiden myönteisiä vaikutuksia. Soraikkojen muutoksia ja kalojen kutukäyttäytymisen seurantaan jatketaan. Uomankavennuksen säädöt on räätälöitävä yksilöidysti jokaiseen soraikkopaikkaan sopiviksi. Kaikella tällä parannetaan kudun onnistumista ja taimenkannan vahvistumista. Kutu käynnistyy normaalisti lokakuun puolivälissä. Kutupaikkojen kohentamiseen on siis vielä reilun kuukauden verran aikaa.

Kurkkaa ja tykkää kuvaa Instagramissa ›
Kuvaaja: instagram.com/haaganpuro