Alirtaaman aikaan näissä kahdessa saman #Haaganpuro:n kutusoraikossa virtaa yhtä reippaasti. Tulvaveden virtausolot voivat olla hyvin toisenlaiset. Toinen muuttuu lähes seisovaksi vedeksi, ja siksi hiekottuu, siinä missä täsmäkunnostettu soraikko pysyy virtaavana ja puhtaana. Kunnostukset pitää tehdä alivirtaaman aikaan. Olennaista on kuitenkin tehdä seurantaa ja tiedostaa tulvaveden olosuhteet, ja tarvittaessa toteuttaa täsmäkunnostukset. Hiekottuvat kutusoraikot toimivat harvemmin. Kannattaa tiedostaa taimenkoskesi kutusoraikkojen tila! Toimivatko ne – vai ovatko koskivesien ”rekvisiittaa”?

Kurkkaa ja tykkää kuvaa Instagramissa ›
Kuvaaja: vaelluskala