Kun Haaganpuron alaosaa rakennetaan uudestaan ja ohjataan puro uutta uomaa pitkin mereen, tarkoittaa tämä purolle isoa muutosta. Umpeenkasvava suvantoalue palautuu virtaavaksi puroksi. Ongelmat tulvien ja umpeenkasvun osalta väistyvät. Padon ”purkaminen” elvyttää virtavesiluontoa hyvin nopeasti ja tehokkaasti.