Yksikään taimen ei ole todistettavasti onnistunut nousemaan Haaganpuron alaosilta keskuspuiston puolelle. Hämeenlinnanväylän alittavan putken ylin osuus on alunperin rakennettu varsin kaltevaksi. Syksyllä -17 putkessa tehtiin virrannopeustutkimuksia Luoteis-Helsingin Rotaryklubin rahoituksella. Näissä tutkimuksissa selvisi että sateilla betoniputken jyrkemmillä osilla veden virrannopeus on yli 3 m/s. Se on ylös pyrkiville taimenille liikaa. Taimenen maksimimaalinen uintinopeus on 3,5 m/s. Alivirtaamalla virrannopeus on 1,5 m/s, mutta niissä olosuhteissa syvyyttä on liian vähän, eikä iso taimen pysty mataluuden takia nousemaan. Jotta taimen jaksaisi nousta putkesta, tarvitsee se levähdyspaikkoja, syvempää ja ainakin paikoitellen hitaampia kohtia. Putken haastava yläosa on 230 m pitkä sileä betoniputki. Taimen pystyy uimaan täysiä vain lyhyitä pyrähdyksiä. Nyt asennetut suisteet helpottavat sekä kudulle pyrkivien. mutta myös pienempien taimenten nousua putken läpi. 

Suisteet kasvattavat ongelmakohtien alivirtaama-ajan syvyyden melkein tuplalla. Samalla tämä hidastaa virrannopeutta olennaisesti. Suisteet vaikuttavat samansuuntaisesti myös korkeamman virtaaman aikaan. Lehtikuusesta valmistettu suisteratkaisua ei ole aiemmin Suomessa tehty. Siltäkin osin nousuratkaisu on uniikki. Lehtikuusi on vedenalaisissa töissä hyvä, koska se muuttuu kovaksi ja on erittäin kestävä.

Haaganpuron kutu- ja poikasalueista noin 80% sijaitsee tämän ongelmaputken yläpuolella, keskuspuiston alueella. Tämän vaellusesteen takana on kutukypsistä emoista huutava pula. Tämän takia Haaganpuron keskialueilla ja latvoilla on hyvin niukasti kutupesiä ja taimenen poikastuotantoa. Kun taimenemot sekä poikaset pääsevät alajuoksulta levittäytymään tasaisemmin ylemmille puro-osuuksille, tulee taimenkanta todennäköisesti moninkertaistumaan. Jopa viisinkertaistuminen voi olla mahdollista.

Haaganpuron asioiden parantaminen on laajapohjaisen yhteistyön tulosta. Haaganpuron asioiden selvittämiseen ja suunnitteluun ovat osallistuneet myös HSY ja Helsingin kaupunki. Vuosi sitten HSY linjasaneerasi putken alempaa osuutta. Kyseinen ylempi betoniputkiosuus on ELY:n, joka toteuttaa vaelluskala-asiantuntijoiden ehdotusta. Nousuratkaisun suunnitelman on laatinut ympäristöinsinööri Juha-Pekka Saarelainen, Sipti Infra Oy:stä. Suisteiden asennuksen teki M. Huhtakallio Oy.