Haaganpuron vieressä olevan vuotavan raakavesiputken korjaus on varsin tärkeä asia. Nyt se vihdoinkin käynnistyy. Korjaus tehdään paikallisesti. Koska putki on suhteellisen pinnassa, joskin purouoman reunalla, joutuu tuossa vähän tekemään järjestelyjä. Metsuri raivaa tällä viikolla konetyöskentelyyn tarvittavaa aluetta pyörätien ja puron välistä. Muutamia Terijoen salavia, tai sitä muistuttavia puita joutuu poistamaan. Kaivinkoneella tehtävät korjaukset on tarkoitus tehdä ensi viikon alussa. Purolle ja taimenille korjauksesta ei aiheudu haittaa. Varsinaisen korjauksen jälkeen raivattava alue maisemoidaan. Oletuksen mukaan korjaus saadaan ensi viikolla tehtyä muutamissa päivissä.

Vuotavasta putkesta tulee puroon melkein 10 astetta viilempää vettä. Taimenet pärjäävät purossa mainiosti ilman tätä erikoisviilennystä. Veden sekoittumisalueella iso lämpötilan ero voi aiheuttaa kaloille ongelmia. Korjauksella saadaan haitallinen maa-aineksen eroosio katkaistua – ja puron vesi kirkkaaksi. Tämän takia korjaus on kokonaisuuden kannalta erittäin tarpeellinen asia.

Kurkkaa ja tykkää kuvaa Instagramissa ›
Kuvaaja: instagram.com/haaganpuro