Haaganpuron taimenen elvyttäminen on luonnonsuojelullinen menestystarina!

Haaganpurolla ennätyksellisen hyvä taimenten kutusyksy

Syksyllä vuonna -20 Haaganpurosta löysimme 40 taimenten kutupesää. Marraskuussa -21 vastaavalla laskennalla tähän mennessä taimenten kutupesiä on löydetty huikeat 86 kappaletta. Kutu saattaa vielä jonkin aikaa jatkua. Kutupesistä neljännes oli merikalojen tekemiä, ja loput paikallisten kutemia. Kaikki kututarkkailussa havaitut taimenet olivat luonnossa syntyneitä eli rasvaevällisiä ns. luomukaloja.

Parantunut tilanne on monen eri tekijän summa. Yksi keskeisimmistä on runsastunut emokalasto sekä parantuneet kutualueet. Astetta runsaslukuisampi vuoden -17 ikäluokka on tullut sukukypsäksi. Aiemmin Kauppalanpuistossa on esiintynyt aika paljon päällekkäistä kutemista. Nousuesteen avaaminen on tarkoittanut että kalat pääsevät Kauppalanpuistosta levittäytymään keskuspuiston alueelle. Heikommassa tilassa olevien kutusoraikoiden rakenteellinen kunnostaminen on osaltaan kannustanut emoja kutemaan paremmin myös niissä. Päällekkäistä kutemista jo kertaalleen kudettuun paikkaan, ei ole enää niin tavanomaista.

Ensi keväälle ennustamme hyvin merkittävää taimenen poikastuotannon parantumista koko puron alueella. Ensi vuoden syksyksi ennustamme kutupesien kokonaismäärän nousevan reilusti yli sadan. Tämän mahdollistamiseksi on suotava tehdä heikoimpien alueiden kunnostuksia. Täsmäkorjauksia pitää jatkaa, ettei hyvistä kutupaikoista tule jatkossa pula, ja jotta poikastuotanto ja viiveellä emokalasto elpyy entisestään. @luonnonvarakeskus @sykeresearch @yministerio @mmm.fi @helsinki @jarileppa @mikkonenkrista @annisinnemaki @juhanavartiainen

Kurkkaa ja tykkää kuvaa Instagramissa ›
Kuvaaja: instagram.com/haaganpuro