Haaganpurossa on sivu-uoma joka vapaan nousuyhteyden kohteena olisi merkittävä potentiaalinen kutu- ja pienpoikaskammari. Nykyisin sivuhaara ja pääuoma yhtyy puron pääuomaan putken sisällä, eikä taimenilla siksi ole ollut tähän sivuhaaraan asiaan ainakaan 45 vuoteen. Jos tämä vaelluseste saataisiin avattua, saisi Haaganpuron taimenkanta merkittävän lisäyksen. Erityisen hyvä lisä tämä olisi keskuspuiston alueen & Haaganpuron keski- ja yläjuoksun poikastuotantoon. Sivuhaara ei ole iso, mutta kapea lähdepitoinen uoma, ja aivan ideaalia pienpoikas- ja ns nollikasaluetta. Jos tässä uomassa tai sen alaosissakin vähänkin kutisi taimenia, niin tämä n 1,5 kilometrin lähteinen uoma pystyisi helposti tuottamaan pari-kolme tuhatta nollikasta vuodessa, tai enemmän, eli saman verran, tai hieman enemmän kuin Kauppalanpuiston alue parhaimmillaan. Tietenkään tämä ei ratkaisu poista tarvetta muuttaa Hämeenlinnanväylän putki nousukelpoiseksi. Tässä alustava ratkaisuehdotuksemme: lyhyt ohitusuoma (uomansiirto) esteen ohi. Rautatiesillan miljöö muuttuisi merkittävästi houkuttelevammaksi. Siihen tulisi aivan loistava nousukalojen tarkkailupaikka.