Haaganpuron latvoilla, Maunulanpurolla tehtiin tänään muutamia pienimuotoisia uomanparannustoimia. Puron pahiten hiekottunutta, tasamatalaa, leveää ja suoraa osuutta parannettiin, rakentamalla siihen viisi suistetta. Nämä edistävät tulvatasanteiden muodostumista, ja parantavat uoman ekologista tilaa sekä kalojen viihtymistä alueella. Lisäksi avattiin yksi rytöpato.