Padot ja tukkeutuvat ritilät aiheuttavat helposti ison tulvimisriskin. Haaganpuron suulla on tällainen pato ja Hämeenlinnanväylän putken yläpäässä on tukkeutuva ritilä. Ritilä on rakenteeltaan sellainen että se tukkeutuu helposti, ellei sitä pidetä puhtaana. Putken vetoisuudessa ei ole ongelmaa. Putki on Helsingin kaupungin rakentama, mutta se on jokin aika sitten siirtynyt HSY:n vastuulle.

Ritilän kohdalla vesi olisi eilen sateiden kuljettamien oksien aiheuttaman tukkeutumisen takia voinut nousta Hämeenlinnanväylälle. Samalla kun ritilä tukkeutuu, muodostuu siihen putous ja ylimääräinen vaelluseste. Vaelluseste poistuu vasta ritilän puhdistamisen myötä.

Eilen 26.8. ritilään muodostui yli 1,5 metrin putous, eli totaalinen vaelluseste pelkästään ritilään. Eilen satoi varsin reippaasti, Kumpulassa 23 millä, ja siksi vesi kävi uoman vetoisuuden kannalta aika maksimissa kunnes vapaaehtoisemme avasivat sen ja palauttivat kosken takaisin virtaavaksi. Viime syksyn tutkimuksissa tosin todettiin että putken sisälläkin on liiasta kaltevuudesta aiheutuva vaelluseste. Putken rakenteisiin liittyy siis kaksi ratkaisua vaativaa vaellusestettä.

Eilen ritilän tukkeutumisen takia yläpuolinen koski oli muuttunut suvannoksi. Mitä hitaammin vesi virtaa, sen pahemmin taimenen kutusoraikot hiekottuvat. Tämä taas on yksi taimenen lisääntymismenestyksen suurimmista uhista. Samaan aikaan Kauppalanpuiston alaosa oli sekin muuttunut seisovaksi vedeksi Haaganpuron alaosan padon takia. Sitä tosin eivät vapaaehtoiset pysty haravalla avaamaan. Kaupungilla on toteuttamistaan odottava suunnitelma padon purkamiseksi ja tulvimisongelmien lievittämiseksi. Ritilän tukkeutumisen ehkäisyyn tarvittaisiin myös jotain toimivampaa ratkaisua. Ei voida laskea sen varaan, että vapaaehtoiset käyvät nyt ja tulevaisuudessa pyhäiltoina sateella tai muuten ad hoc tekemässä tulvien ehkäisyä.

Riittävän vauhdikas luonnollinen virtaama pitää soraikoitkin paremmin puhtaana. Nyt niitä joudutaan jatkuvasta puhdistamaan, koska haitalliset padot ja padottavat tekijät osaltaan aiheuttavat kutusoraikoiden hiekottumista, liettymistä ja umpeenkasvua. Toivoisimme että putkesta vastaava HSY yhdessä Helsingin kaupungin kanssa saisi ennaltaehkäistyä luonnottoman pahoja tulvia, edistettyä hulevesien hallintaa ja varmistettua taimenten vapaata liikkumista putken läpi. Se on kaikkien puron varren asukkaiden yhteinen intressi.