Pikkuhuopalahden padon purku etenee. Ohesta löytyy Helsingin kaupungin suunnitelma Haaganpuron alaosan padon poistamiseksi ja tähän liittyvä Tilkanniityn puistosuunnitelma ja Tilkantorin katusuunnitelman luonnokset. Suunnitelmat ovat esillä 25.1.–8.2.2019
 
”Helsingin kaupunki laatii Tilkanniityn ja Tilkantorin alueille puisto- ja katusuunnitelmia. Suunnitelmaluonnoksia esitellään Pikku-Huopalahden kerhotilassa, os. Hilda Flodininkuja 2, 00300 Helsinki, maanantaina 28.1.2019 klo 17.30–19.00.
…..
 
Palautetta suunnitelmaluonnoksista voi antaa tilaisuuden yhteydessä sekä jälkeenpäin 8.2.2019 mennessä osoitteella Olli Haanperä, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla olli.haanpera@hel.fi.
 
Katu- ja puistosuunnitelmat valmistuvat keväällä 2019 ja hanke toteutetaan 2020-luvun alussa mikäli rahoitus järjestyy. Ennen katu- ja puistosuunnitelmien hyväksymistä ne ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asukas ja yritys- palveluissa Sörnäistenkatu 1, sekä verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Virallisesta nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse asianosaisten kiinteistöjen omistajille.”