Haaganpuron Kauppalanpuistossa tehtiin torstaina 13.9. virallista kalastoseurantaa, eli Luonnonvarakeskuksen syksyn -18 sähkökoekalastukset. Tutkija Ari Saura työtovereineen on suorittanut Haaganpurolla koekalastuksia joka syksy jo yli 15 vuoden ajan. Koekalastuksilla seurataan taimenten kudun onnistumista ja poikastuotantoa. Kaksi vuotta sitten sähkökoekalastuksissa saatiin 15 vuotisen seurannan kaikkien aikojen paras tulos eli 20 kesänvanhaa taimenen poikasta 150 metrin matkalta.

Viime vuoden koeala oli suppeampi (25 metriä), mikä kylläkin kalastettiin hyvissä olosuhteissa, eli matalan ja kirkkaan veden aikaan. Sillä kerralla tutkijoiden haaviin jäi 46 kesänvanhaa poikasta. Se oli jo huikea parannus siihen mitä puro on aiemmin normaalisti tuottanut. Nämä tiheydet alkoivat jo lähentelemään Vantaanjokeen Malmin suunnalta laskevan Longinojan tiheyksiä, joita pidetään Suomen parhaimpiin kuuluvina. Jotain on Kauppalanpuiston kunnostuksissa onnistunut harvinaisen hyvin, tai vaihtoehtoisesti purossa on aiemmin ollut jotakin merkittävästi pielessä jo pidemmän aikaa. Kenties kutusoraikoiden hiekka ja suojapaikkojen vähyys?

Tänään Kauppalanpuistosta saatiin kolmelta (3x30m) koealalta ns. kertakalastuksella yhteensä 235 nollikasta ja siihen vanhemmat poikaset päälle. Aina jos virtapaikka kalastetaan vain yhden kerran, saadaan normaalioloissa noin puolet kyseisen alan kaikista kaloista. Tämän vuoden osalta nollikasmäärissä Haaganpuron tiheydet taisivat jo ohittaa vastaavat Longinojan tulokset. Siltä osin tehtiin siis jo historiaa.

Olemme pidempään tienneet Haaganpuron taimenten kaksijakoisuuden. Hämeenlinnanväylän alittavan putken (lue: vaellusesteen) alapuolella on emokaloja sekä poikasia paljon, kun taas putken yläpuoleisella Keskuspuiston 10 kilometrin alueella kumpiakin on vähän. Olennaista olisi saada yläjuoksulle keskuspuiston alueelle enemmän sekä emoja että poikasia. Myös merestä nousevien emojen on tärkeää päästä nousemaan putken yläpuolisille alueille. Vaikka purossa on saatu jo paljon parannuksia aikaan, on erittäin isoja lisäparannuksia mahdollista saada muuttamalla putkiosuus taimenille nousukelpoiseksi.

Koska tiesimme että Kauppalanpuistossa on runsaasti poikasia, kysyimme ELY:ltä lupaa sähkökoekalastuksessa pyydettyjen ja mitattujen poikasten siirtoistutukseen putken yläpuolelle Keskuspuistoon. Tämän luvan myös saimme. Kaikki tänään pyydystetyt 235 nollikasta siirrettiin vaellusesteen yläpuolelle, eli Keskuspuiston jokseenkin tyhjillään olleisiin virtapaikkoihin. Siirtoistutus onnistui erittäin hyvin. Tänään oli monessakin mielessä hyvä päivä!